rozvádzač

alebo aj rozvodná skriňa, slúži na rozdeľovanie a riadenie elektrickej energie v budove alebo priemyselnej hale. Hlavnou úlohou rozvádzača je prijímať prúd z rozvodnej siete a distribuovať ho na rôzne odberné miesta alebo do zariadení.