napájací zlučovač FUERGY Power merger

slúži na paralelné pripojenie troch nezávislých zdrojov jednosmerného napätia a zabezpečuje redundanciu napájania pre riadiace a komunikačné zariadenia. V prípade výpadku jedného z napájacích zdrojov umožňuje zachovanie napájania aj pre ostatné zariadenia, čo zvyšuje spoľahlivosť celého systému. Jednotlivé zdroje napájania sa tak navzájom neovplyvňujú, ich prevádzka je bezproblémová a nezávislá.