subjekt zúčtovania

je účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok (spoločnosťou OKTE) zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Subjektom zúčtovania bývajú napríklad dodávatelia elektrickej energie, veľké výrobné podniky alebo výrobcovia elektrickej energie.
ZDROJ: https://www.okte.sk