jalový výkon

vzniká v odberných miestach, ktoré majú v prevádzkach vo väčšej miere zastúpené spotrebiče s indukčným charakterom odberu (elektromotory, transformátorové zváračky a i.) a dochádza tak k fázovému posunu medzi napätím a prúdom. Vektory napätia predbiehajú vektory prúdu. Veľkosť tohto posunu vyjadruje takzvaný účinník. Účinník vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste. V ideálnom prípade sa hodnota účinníka rovná jednotke. Vtedy „tečie“ iba činná energia a žiadna jalová energia. Pokiaľ je hodnota účinníka nižšia ako jeden, tečie cez odberné miesto odberateľa a distribučnú sústavu aj jalová energia, ktorá nekoná prácu. Zbytočne tak prúdovo zaťažuje elektrické rozvody a vodiče. Uplatneniu tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka je možné predísť inštaláciou kompenzačného zariadenia.
ZDROJ: https://www.zsdis.sk