Certifikáty

EÚ Vyhlásenie o zhode
Riadiace jednotky FUERGY CU 24 a CU 48 sú určené na reguláciu, riadenie, spracovanie a prenos informácií z pripojeného zariadenia. Riadiace jednotky na základe informácií o prenosovej sústave, batériách, invertoroch alebo fotovoltickom systéme optimalizujú tok energie s cieľom maximalizovať finančné úspory na spotrebe elektrickej energie a využívať lokálne vyrobenú obnoviteľnú energiu naplno.

Certifikát TAYLLORCOX s.r.o.: Systém riadenia informačnej bezpečnosti, ISO/IEC 27001:2013

Certifikát TAYLLORCOX s.r.o.: Systém environmentálneho manažérstva, ISO 14001:2015

Certifikát TAYLLORCOX s.r.o.: Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 45001:2018

Certifikát TAYLLORCOX s.r.o.: Systém managementu kvality, ISO 9001:2015

Environmentálne potvrdenie od SEWA a.s.
Člen European Recycling Platform. FUERGY je spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa prenosných a/alebo priemyselných batérií a akumulátorov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky za rok 2022.