Referencie

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn: Automotive závod

Odberné miesto: Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, Námestovo

Inštalácia batériového úložiska a smart riadenie spotreby odberného miesta s cieľom znížiť náklady na energie. Závod s ročnou spotrebou elektrickej energie 52 GWh a 24/7 prevádzkou sa nestretáva s významnejšími výpadkami prúdu, ktoré by mali vplyv na plynulý chod výrobných procesov. Batériové úložisko slúži primárne na optimalizáciu spotreby elektriny a uskladňovanie lokálne vyrábanej solárnej energie, čo má za následok znižovanie záťaže na prenosovú sústavu. Tá sa následne odzrkadľuje na nižších nákladoch na energie a na výraznom znížení produkcie uhlíkových emisií v procese výroby a distribúcie elektrickej energie.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 432 kWh
  • 250 kWp

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky: Textilný závod

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Inštalácia batériového úložiska pre potreby smart riadenia spotreby odberného miesta a uskladňovania energie z fotovoltického systému. Závod sa vyznačuje non-stop prevádzkou 24/7 a ročnou spotrebou elektrickej energie približne 4,5 GWh. Vďaka fotovoltike a riešeniu FUERGY (vrátane Flexibility brAIn pre chladiace systémy – viď samostatná referencia) závod znížil svoju uhlíkovú stopu, ktorá vzniká v procese výroby a distribúcie elektrickej energie až o 89%. Závod plánuje rozšíriť svoj fotovoltický systém o 700 kWp inštalovaného výkonu a kapacitu batériového úložiska o ďalších 432 kWh, čím sa z pohľadu výroby a spotreby elektrickej energie s najväčšou pravdepodobnosťou stane uhlíkovo pozitívnym.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

  • 432 kWh
  • 499 kWp

Flexibilita brAIn pre chladiace systémy: Textilný závod

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Smart riadenie chladiacich systémov ako doplnok k batériovému úložisku brAIn. Softvér FUERGY autonómne reguluje výkon chladiacich systémov podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie. Vzhľadom na to, že odberné miesto disponuje aj batériovým úložiskom, odber elektriny chladiacimi systémami môže byť v prípade potreby vykrytý uskladnenou elektrinou. Výsledkom sú úspory na nákladoch na elektrickú energiu a zníženie produkcie emisií CO2 v procese výroby a distribúcie elektrickej energie.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR

  • 700 kW

Flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlo: Rezidenčná budova

Odberné miesto: Matadorka, Bratislava

Smart riadenie spotreby tepelného čerpadla podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie. Regulácia výkonu tepelného čerpadla prebieha v rámci stanovených limitov a v žiadnom prípade neovplyvňuje komfort rezidentov. Efekt regulácie sa premieta do nižších nákladov na energie a nižšej uhlíkovej stopy budovy.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR

  • 600 kW

Flexibilita brAIn pre pece a vodnú elektráreň: Závod železiarní

Odberné miesto: Železiarne Podbrezová

Smart riadenie výroby malej vodnej elektrárne Jasenie a oblúkových pecí využívaných na tavbu železa. Regulácia prebieha iba v rozsahu a po dobu, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvňuje samotný výrobný proces a kvalitu výsledných produktov. Výsledkom je výrazná úspora na nákladoch na energie a na produkcii emisií CO2 v procese výroby a distribúcie elektrickej energie a v tomto prípade aj zníženie spotreby elektrickej energie. Vzhľadom na veľký objem regulačného výkonu predstavuje finančný efekt dosahovaný s riešením FUERGY nezanedbateľnú nákladovo optimalizovanú položku pre Železiarne Podbrezová. Implementácia riešenia trvala približne 2 týždne.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR

  • 37 500 kW