Kto sme

Náš tím tvoria špecialisti s desiatkami rokov skúseností z rôznych oblastí energetiky od optimalizácie procesov, cez vývoj hardvéru a softvéru až po projektový manažment. Spolu s technologickými nadšencami a inovátormi s progresívnymi víziami usilovne pracujeme na vytvorení celkom nového energetického ekosystému, ktorý má ambície otriasť základmi súčasnej energetiky.

„Pri podnikaní v oblasti energetickej optimalizácie pre veľké výrobné spoločnosti sme si uvedomili obrovský potenciál a výhody, ktoré dokážeme priniesť. Preto sme sa rozhodli založiť FUERGY a ponúknuť naše riešenie každému jednému spotrebiteľovi energie.“
Radoslav Štompf
CEO FUERGY

Poslanie FUERGY

Našim poslaním je zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu a urýchliť tým prechod na udržateľné zdroje obnoviteľnej energie. Cieľom je premena konvenčných spotrebiteľov elektriny na inovatívnych prosumerov, ktorí vyrábajú, spotrebovávajú a zdieľajú elektrickú energiu efektívne. Pretože ak chceme znížiť našu závislosť od fosílnych palív a spomaliť dôsledky zmeny klímy, zelená energia musí byť v prvom rade ekonomicky zaujímavejšia a dostupnejšia.

Náš príbeh

Spoločnosť FUERGY sme založili s cieľom priniesť čerstvý vietor do už značne zastaralého energetického sektora, ktorému sa nedarí držať krok s rýchlym technologickým vývojom a iniciatívami v oblasti zmeny klímy.

Dali sme dokopy úžasný tím a navrhli jedinečné riešenia, ktoré nám umožňujú naplno využiť potenciál zelených technológií, spotrebovávať energiu bez zbytočného plytvania a dosahovať synergické efekty medzi všetkými účastníkmi trhu – prenosovou sústavou, dodávateľmi elektriny, koncovými zákazníkmi, a čo je najdôležitejšie, aj životným prostredím.

Naše smart systémy na skladovanie energie a softvér vyvinuté špeciálne pre energetický sektor uľahčujú integráciu obnoviteľných zdrojov energie, a zároveň zabezpečujú spoľahlivú, stabilnú a lacnejšiu elektrinu pre všetkých.

Predstavenstvo

Radoslav Štompf

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA & CEO

Radoslav má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti vývoja riadiacich a optimalizačných systémov pre odvetvie energetiky. Pôsobil ako senior application consultant vo firme poskytujúcej komplexné IT riešenia pre energetické a priemyselné spoločnosti v strednej Európe. V roku 2014 sa stal spoluzakladateľom spoločnosti SmartEn, v ktorej pre veľkých klientov zabezpečoval energetickú optimalizáciu dosahujúcu desiatky miliónov eur ročne. V súčasnosti využíva rokmi nazbierané znalosti a skúsenosti, aby prispel k zlepšeniu budúcnosti svetovej energetiky.

Branislav Šafárik

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA & COO/CFO

Branislav nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti inovácií a rozvoja podnikania počas piatich rokov pôsobenia v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, špecializovanej bankovej inštitúcii založenej Ministerstvom financií SR, a počas troch rokov ako generálny riaditeľ Slovak Business Agency, spoločnej iniciatívy Európskej únie spolu s vládou Slovenskej republiky na podporu malých a stredných podnikov. Branislav bol vždy fanúšikom inovatívnych nápadov a mnohým začínajúcim spoločnostiam pomohol uspieť na konkurenčných trhoch. Značný čas strávil v Spojených štátoch amerických, kde získal kontakty v investičnej a inovačnej sfére San Francisca. Úzko spolupracoval so startupmi a pokrokovými spoločnosťami podporoval aplikovaný výskum a zapájal sa do formovania stratégie na viacerých súkromných a verejných funkciách ako napríklad vyslanec Európskej komisie pre malé a stredné podniky na Slovensku.

Rastislav Kuba

ČLEN PREDSTAVENSTVA & CTO

Rastislav pracoval viac ako 23 rokov v spoločnosti zameranej na záložné systémy elektrickej energie. Vyvíjal riadiaci systém pre jednosmerné záložné zdroje, ktoré sa využívajú v telekomunikáciách a takisto riadiaci systém pre kogeneračné jednotky a dieselové generátory. V budúcnosti by sa chcel naďalej zameriavať na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach a podieľať sa na vývoji systému, ktorý dokáže využívať zelenú energiu nad hranice jej súčasných možností s cieľom čo najviac ochrániť našu planétu pre budúce generácie.

Vladimír Miškovský

ČLEN PREDSTAVENSTVA & CBO

Vladimír vyštudoval vizuálnu reklamu a marketing, neskôr aj ekonómiu a právo. Už vo svojich 18-tich rokoch založil prvú spoločnosť ponúkajúcu reklamné služby, v ktorej zastrešoval všetko od vývoja, programovania, riadenia až po účtovníctvo. V roku 2011 sa dostal do startupového prostredia, kde začínal ako konzultant, no postupne aktívne pomáhal aj s obchodnými aktivitami začínajúcich firiem a s tvorbou ich marketingovej stratégie. V roku 2017 spoluzaložil spoločnosť FUERGY, kde dnes zastáva pozíciu obchodného riaditeľa. V rámci spoločnosti sa tiež venuje marketingovým a právnym aktivitám. Aj vďaka nemu dnes meno FUERGY rezonuje naprieč technologickými a energetickými odvetviami, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Projektový manažment & Marketing

Ondrej Salanci

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR / EXPERT NA ENERGETICKÚ OPTIMALIZÁCIU

Ondrej pri práci čerpá zo svojich skúseností z oblasti energetickej optimalizácie, obchodovania s energiami a projektového manažmentu. Vyštudoval elektrotechniku a informatiku na Technickej univerzite v Košiciach, kde sa vo voľnom čase venoval VRML kódovaniu, simuláciám MATLAB & Simulink, 3D návrhom, RIA vývoju, a zapájal sa do iných IT či kreatívnych aktivít. Po ukončení štúdia začal pracovať pre slovenskú energetickú spoločnosť VSE ako manažér pre projekty vysokého a nízkeho napätia. Neskôr prešiel do oblasti IT, kde riadil projekty zamerané na ITIL, digitálne služby a vývoj softvéru. Pred nástupom do FUERGY pôsobil ako projektový manažér v spoločnosti poskytujúcej priemyselné elektrotechnické riešenia. Ondrej je zarytý “YES man”, ktorý vníma problémy skôr ako výzvu než prekážku.

David Martinec

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

David získal svoj magisterský titul v oblasti manažmentu a inovácií na univerzite Aalborg v Dánsku. Počas štúdia mal možnosť vyskúšať svoje znalosti v praxi na reálnych prípadoch z firiem, tzv. projektovo orientované vyučovanie. Jeho záujem o inovácie postupne smeroval až k technológii blockchain. Svoje kariéru začal vo firme DECENT, ktorej súčasťou bol od jej úplného začiatku a neskôr pôsobil ako projektový manažér pre spoločnosti SophiaTX a ALAX. Blockchain vníma ako revolučnú technológiu, ktorá má potenciál priniesť nevídané možnosti a stať sa kľúčovým hráčom v rozvoji podnikania. Jeho nadšenie pre inovácie ho neustále posúva vpred a práve preto sa rozhodol zapojiť do projektu FUERGY s cieľom vytvoriť inteligentný systém energie budúcnosti.

Eva Almašiová

PUBLIC RELATIONS & MARKETING

Evina kariéra sa začala počas vysokoškolského štúdia zameraného na marketing a manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje prvé skúsenosti a zručnosti získala na pozícii finančnej asistentky a neskôr aj projektovej kontrolórky či vedúcej tímu v menšej, no rýchlorastúcej spoločnosti. Po 5 rokoch sa rozhodla vycestovať do sveta. V Austrálii pracovala ako asistentka pre seniorov s mentálnym a psychosociálnym postihnutím, čo posilnilo aj jej záujem o komunikáciu a psychológiu. Po návrate na Slovensko pracovala ako community manager pre inovatívnu technologickú spoločnosť. Bola jednou z prvých zamestnancov FUERGY a jej odhodlanie urobiť z FUERGY uznávaného lídra v oblasti inteligentných a udržateľných energetických riešení naďalej pretrváva.