oxid uhličitý (CO2)

je najrozšírenejší a najznámejší skleníkový plyn vytváraný spaľovaním fosílnych palív a inými ľudskými aktivitami, ako je napríklad odlesňovanie a spaľovanie biomasy.