protiodchýlka

predstavuje spôsob, ako môžu subjekty zúčtovania, ako napríklad dodávatelia elektriny, generovať finančný efekt. Protiodchýlka vzniká, v situácii, keď je systémová odchýlka kladná a odchýlka subjektu zúčtovania záporná a naopak. Znamená to, že bilančná skupina subjektu zúčtovania odobrala / vyrobila viac, resp. menej elektrickej energie oproti plánu, avšak táto skutočnosť pomohla vyrovnať systémovú odchýlku a tým aj znížiť potrebu regulačnej energie.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz