flexibilita (demand side response)

ide o zvyšovanie alebo znižovanie výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie a/alebo posúvanie spotreby elektriny odberného miesta prostredníctvom batériového úložiska v reálnom čase s cieľom znížiť záťaž na prenosovú sústavu. Flexibilita pomáha vyrovnávať špičky (po angl. peak shaving) a presúvať záťaž (po angl. load shifting) na prenosovú sústavu a predstavuje dodatočný príjem odberného miesta z poskytovania tzv. necertifikovanej podpornej služby. Flexibilita hrá dôležitú úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie.
ZDROJ: https://www.nationalgrideso.com