uhlíková neutralita

znamená rovnováhu medzi emisiami uhlíka a jeho absorpciou z atmosféry v záchytných zariadeniach. Jednoducho povedané, ide množstvo skleníkových plynov, ktoré vypúšťame do ovzdušia v dôsledku našich činností. Je vyvážené tým, čo dokážeme odstrániť alebo kompenzovať.