bilančná skupina

je skupina odberných miest a odovzdávacích (výrobných) miest, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania, napríklad dodávateľ elektrickej energie.
ZDROJ: https://www.okte.sk