fotovoltika

je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov. Je dôležitou súčasťou prechodu k udržateľnej a obnoviteľnej energetike. Správne označenie pre túto technológiu je fotovoltika, ktoré vzniklo odvodením od jednotky elektrického napätia volt, ktoré má v slovenčine podobu voltický.“