elektrizačná sieť

alebo zjednodušene povedané elektrická sieť, zahŕňa všetky zariadenia slúžiace na získanie elektrickej energie a na jej prenos a rozvod až po jednotlivé spotrebiče. Tvoria ju alternátory vo výrobniach elektrickej energie (elektrárňach), prenosová sústava a distribučná sústava.
ZDROJ: https://www.javys.sk