podružné meranie

inštalácia dodatočného elektromeru za smartmeter. Meradlo slúži na poskytovanie online údajov o spotrebe a výrobe elektrickej energie vybraných technológií. Údaje z podružného merania sa porovnávajú s fakturačnými údajmi zo smartmetra. Presnosť merania je 99,9%.