brAIn

Smart batériové úložisko

 • Nižšie účty
  za elektrinu
 • Efektívnejšia výroba
  zelenej energie
 • Non-stop ochrana
  pri výpadkoch prúdu
 • Vyššia energetická
  sebestačnosť

Smart batériové úložisko brAIn dokáže viac než len uskladňovať vašu prebytkovú solárnu energiu alebo nočný prúd!

brAIn analyzuje širokú škálu historických dát, online údajov a predikcií generovaných umelou inteligenciou, na základe ktorých autonómne uvoľňuje uskladnenú elektrinu na priamu spotrebu alebo nabíja batérie elektrinou z lokálneho fotovoltického systému / energie z elektrickej siete (podľa toho, čo je vhodnejšie na dosiahnutie lepších výsledkov).

Údaje vstupujúce do analýzy:

 • Voľná kapacita batérie
 • Vaše energetické návyky
 • Predpoveď počasia
 • Trhové ceny elektriny
 • Stav elektrickej siete
 • Potreby dodávateľa elektriny
 • Lokálna výroba energie (fotovoltika)
 • Ďalšie online údaje a predikcie

Extra profit za pomoc elektrickej sieti

Smart batériové úložisko brAIn sa vybíja, alebo odoberá energiu zo siete vtedy, keď je to najviac potrebné a výhodné, za čo získava finančnú odmenu. Ide o poskytovanie tzv. necertifikované podporné služby. Tým, že brAIn aktívne zarába na pomoci sieti, jeho návratnosť sa významne urýchľuje.
Pri veľkokapacitných batériových systémoch dosahujeme návratnosť od 2,4 roka.
Batériové úložisko brAIn zákazníkovi neznižuje celkovú spotrebu elektrickej energie, ale ju posúva v čase tak, aby mu zarábalo a zároveň neobmedzovalo jeho prevádzku. To znamená, odberné miesto má vždy toľko elektriny, koľko potrebuje. Tá pochádza buď zo siete, z fotovoltiky, alebo z batériového úložiska. Podľa toho, čo je cenovo najatraktívnejšie. To sa v konečnom dôsledku prejaví na nižších účtoch za energie a vyšším zárobkom za vyrovnávanie systémových odchýlok.

Smart Charger

Doplnok brAIn by FUERGY

 • Využívajte batériu svojho elektromobilu aj vtedy keď nejazdíte
 • Navýšte kapacitu riešenia brAIn o batériu elektromobilu
 • Dosiahnite ešte vyššie úspory na energiách
 • Objavte funkciu Vehicle-to-grid
 • Nabíjajte svoje vozidlo lokálne vyrobenou energiou

Smart charger je špeciálne upravená nabíjacia stanica pre plug-in hybridy, elektromobily alebo ich kombinácie od spoločnosti Sminn, kompatibilná s riešením brAIn by FUERGY.

flexibilita brAIn

Optimalizácia nákladov aj bez batérií

Softvérové riešenie flexibilita brAIn automaticky riadi zdroje energie a energeticky náročné technológie s potenciálom pre reguláciu alebo akumuláciu, a to podľa situácie v prenosovej sústave, vývoja obchodnej odchýlky dodávateľa elektrickej energie a správania samotného odberného miesta.

Chcem vedieť viac