brAIn

Smart batériové úložisko

 • Nižšie účty
  za elektrinu
 • Efektívnejšia výroba
  zelenej energie
 • Non-stop ochrana
  pri výpadkoch prúdu
 • Vyššia energetická
  sebestačnosť

Smart batériové úložisko brAIn dokáže viac než len uskladňovať vašu prebytkovú solárnu energiu alebo nočný prúd!

brAIn analyzuje širokú škálu historických dát, online údajov a predikcií generovaných umelou inteligenciou, na základe ktorých autonómne uvoľňuje uskladnenú elektrinu na priamu spotrebu alebo nabíja batérie elektrinou z lokálneho fotovoltického systému / energie z elektrickej siete (podľa toho, čo je vhodnejšie na dosiahnutie lepších výsledkov).

Údaje vstupujúce do analýzy:

 • Voľná kapacita batérie
 • Vaše energetické návyky
 • Predpoveď počasia
 • Trhové ceny elektriny
 • Stav elektrickej siete
 • Potreby dodávateľa elektriny
 • Lokálna výroba energie (fotovoltika)
 • Ďalšie online údaje a predikcie

IoT funkcionalita – flexibilita

brAIn by FUERGY dokáže ovládať spotrebu energeticky náročných technológií, ako napríklad vykurovanie, klimatizačné systémy alebo výrobné zariadenia, a to tak, aby boli dosiahnuté čo najväčšie finančné úspory a pohodlie užívateľa zostalo zachované.

flexibilita brAIn je dostupná aj ako samostatná služba.

Smart Charger

Doplnok brAIn by FUERGY

 • Využívajte batériu svojho elektromobilu aj vtedy keď nejazdíte
 • Navýšte kapacitu riešenia brAIn o batériu elektromobilu
 • Dosiahnite ešte vyššie úspory na energiách
 • Objavte funkciu Vehicle-to-grid
 • Nabíjajte svoje vozidlo lokálne vyrobenou energiou

Smart charger je špeciálne upravená nabíjacia stanica pre plug-in hybridy, elektromobily alebo ich kombinácie od spoločnosti Sminn, kompatibilná s riešením brAIn by FUERGY.

flexibilita brAIn

Optimalizácia nákladov aj bez batérií

Softvérové riešenie flexibilita brAIn automaticky riadi zdroje energie a energeticky náročné technológie s potenciálom pre reguláciu alebo akumuláciu, a to podľa situácie v prenosovej sústave, vývoja obchodnej odchýlky dodávateľa elektrickej energie a správania samotného odberného miesta.

Chcem vedieť viac