nízkouhlíková ekonomika

ide o ekonomiku, ktorá sa spolieha na zdroje energie s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov do atmosféry. Hlavnou motiváciou pre vytvorenie takejto ekonomiky je ochrana životného prostredia a predchádzanie dlhodobým klimatickým zmenám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ľudskú spoločnosť a prírodné ekosystémy.