odchýlka odberného miesta

je rozdiel medzi plánovaným denným diagramom odberného miesta a jeho skutočným odberom elektrickej energie. Denný diagram sa vypracováva pre každé odberné miesto deň vopred a zasiela sa subjektu zúčtovania, vo väčšine prípadov dodávateľovi elektrickej energie. Súčet všetkých odchýlok odberných miest spadajúcich pod jeden subjekt zúčtovania tvorí odchýlku subjektu zúčtovania.