denný diagram

je postupnosť hodnôt dohodnutého (resp. naplánovaného) množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny pre odberné / odovzdávacie miesto v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v rámci každého 15-minútového intervalu.
ZDROJ: https://www.okte.sk