ASDR terminál

za skratkou ASDR stojí automatizovaný systém dispečerského riadenia. Ide o ovládací a informačný systém k energetickým zariadeniam, ktoré sú centrálne riadené z dispečingu prevádzkovateľa slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej iba SEPS). Tieto zariadenia sa nachádzajú u spotrebiteľov alebo výrobcov elektrickej energie a môžu to byť, napríklad generátory v teplárňach, diesel generátory, kompresory, ventilátory, prípadne iné regulovateľné technológie.