odberné miesto

je koncový odberateľ elektriny, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Môže ním byť domácnosť alebo firma. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber elektriny (spotreba). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.
ZDROJ: http://uef.fei.stuba.sk