regulačná elektrina (RE)

elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) na trhu s elektrinou na vyrovnanie systémovej odchýlky, čím sa zabezpečuje stabilita prenosovej sústavy a kvalita elektrickej energie. Regulačná elektrina môže byť kladná a záporná. Kladná regulačná elektrina vyrovnáva kladnú systémovú odchýlku (t.j. prebytok elektriny v sústave)a predstavuje zvýšenie produkcie elektriny z výrobných zdrojov alebo zníženie spotreby elektriny na strane odberateľov. Záporná regulačná elektrina vyrovnáva zápornú odchýlku v sústave (t.j. nedostatok elektriny v sústave) a predstavuje zníženie výkonu výrobných zdrojov alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov
ZDROJ: https://www.okte.sk