miestna distribučná sústava (MDS)

je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. Je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ MDS je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť MDS na základe povolenia na podnikanie v energetike.
ZDROJ: https://www.zsdis.sk