Blog 10. 08. 2021 Autor: Eva Almasiova

Interview s Radoslavom Štompfom, CEO FUERGY

Tento článok bol pôvodne publikovaný na platforme 4i-mag.

"V energetickom sektore pracujem celú svoju profesionálnu kariéru. Pred založením FUERGY som sa venoval energetickej optimalizácii pre veľké priemyselné a výrobné spoločnosti. Myšlienka ponúknuť rovnaké možnosti aj menším spoločnostiam alebo dokonca domácnostiam bola v mojej hlave už nejakú chvíľu. Bolo mi tiež jasné, že takéto riešenie môže pomôcť ľuďom tak na Slovensku ako aj na celom svete. Nemal som však dostatočné skúsenosti s rozvojom medzinárodnej spoločnosti. Našťastie som stretol ľudí, ktorí takéto skúsenosti mali. A tak sme založili FUERGY."
Radoslav Štompf, CEO FUERGY

Tento článok bol pôvodne publikovaný na platforme 4i-mag.

Mohli by ste prosím pre 4i-mag v krátkosti opísať, ako ste sa dostali k energetike a k založeniu FUERGY?

V energetickom sektore pracujem celú svoju profesionálnu kariéru. Pred založením FUERGY som sa venoval energetickej optimalizácii pre veľké priemyselné a výrobné spoločnosti. Myšlienka ponúknuť rovnaké možnosti aj menším spoločnostiam alebo dokonca domácnostiam bola v mojej hlave už nejakú chvíľu. Bolo mi tiež jasné, že takéto riešenie môže pomôcť ľuďom tak na Slovensku ako aj na celom svete. Nemal som však dostatočné skúsenosti s rozvojom medzinárodnej spoločnosti. Našťastie som stretol ľudí, ktorí takéto skúsenosti mali. A tak sme založili FUERGY.

Čo je FUERGY a ako tento nápad vznikol?

Ako som už spomenul, pred založením FUERGY som riadil veľké zdroje energie a veľkých spotrebiteľov energie. Hlavnou myšlienkou pre vznik FUERGY bolo využiť kumulatívne kapacity menších odberných miest a menších zdrojov, ako napríklad rezidenčné fotovoltické panely a riadiť ich v zásade rovnakým spôsobom. Preto sme navrhli energetický ekosystém, v ktorom každý spotrebiteľ, každý obnoviteľný zdroj energie alebo batériové úložisko je aktívnym účastníkom, pomáha stabilizovať elektrickú sieť a je za to aj patrične odmeňovaný. Takto vidíme budúcnosť energetiky my (FUture of enERGY => FUERGY).

Prečo si myslíte, že FUERGY môže zmeniť náš pohľad na spotrebu energie? Prečo to Vy a Vaša spoločnosť považujete za dôležité?

Ak sa nám podarí prejsť na obnoviteľnú energiu, možno sa ani nebudeme musieť obmedzovať v spotrebe energie. Obnoviteľné technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlym tempom. Ich účinnosť z roka na rok rastie, sú lacnejšie a sofistikovanejšie. Uhlie bude vždy iba uhlie. Kľúčom je mať k dispozícii zmes rôznych typov obnoviteľných zdrojov energie, tak veterných ako aj solárnych, a tiež dostatok energetických úložísk aby boli tieto zdroje spoľahlivejšie.

V budúcnosti by každá domácnosť alebo budova mala nielen spotrebovávať, ale aj vyrábať vlastnú energiu. To znamená, že budú tzv. sebestačnými prosumermi. Každý prosumer by mal mať aj inteligentné úložisko energie, akým je aj naša smart batéria, ktoré mu pomôže spotrebovať energiu v správnom čase. Zjednodušene povedané, nabije batériu prebytočnou energiou a vybije ju v prípade nedostatku energie v elektrickej sieti, napríklad počas špičiek.

Ide o to, že v dnešnej dobe nemáme radi žiaden diskomfort. Nechceme čakať, byť neinformovaní alebo nemať prístup k základným produktom. Naše riešenie je preto navrhnuté tak, aby neobmedzovalo pohodlie užívateľov.

A aby sme však z našich batériových systémov vyťažili čo najviac, dokážeme vytvoriť aj istú motivačnú schému spotreby energie, v ktorej si užívatelia budú môcť vybrať medzi ekonomickou alternatívou s miernymi obmedzeniami čo sa týka ich spotreby energie, no s vyššími úsporami na poplatkoch za energie, a prémiovou alternatívou s neobmedzenou spotrebou, no drahšou energiou. Zmena našich návykov za pomoci finančnej motivácie zvyčajne funguje dobre.

Ako ste zostavovali tím?

Na začiatku nás bolo šesť. Ja za energetickú optimalizáciu a ďalších päť špecialistov na hardvér, obchodovanie s energiou, softvér, operatívu a marketing. Každý z nás mal za úlohu si vytvoriť vlastný tím. Tak sme vybrali niekoľko najvhodnejších kandidátov a pokúsili sme sa im myšlienku FUERGY predať. A im sa páčila!

Ako by ste opísali svoju inováciu?

Vo FUERGY sme schopní využívať existujúce zdroje naplno. Náš systém pracuje s online údajmi a predikciami poháňanými umelou inteligenciou. Systém tak vie, aká je výrobná kapacita energetických zdrojov a kapacita batérií na uskladnenie elektrickej energie, a snaží sa z nich vyťažiť maximum.

Energiu tiež riadime veľmi komplexne. Nezameriavame sa na jeden konkrétny proces. Každé energetické úložisko, solárny panel, elektrické vozidlo alebo energeticky-náročné zariadenie (v zásade čokoľvek, čo vyrába alebo spotrebúva elektrickú energiu) je riadené jednak jednotlivo, ale aj ako súčasť väčšej skupiny. Neustále hľadáme synergie, ktoré zaisťujú, že zelená energia sa vyrába a využíva efektívne, bez zbytočného plytvania a hlavne nezaťažuje elektrickú sieť.

Smart batériové úložisko s názvom brAIn by FUERGY je hardvérová technológia, ktorú vyvíjame spolu s naším softvérom. To hrá významnú úlohu pri optimalizácii energie a je tiež zásadné pre prechod na obnoviteľnú energiu.

Môžete vysvetliť ako Vaša technológia funguje?

Náš systém zbiera údaje o výrobe a spotrebe a riadi tok energie na základe potrieb elektrickej siete.

Vysvetlím to na príklade batériového systému brAIn inštalovanom spolu s fotovoltickým systémom:

Náš softvér autonómne riadi kapacitu batérie. Monitoruje predpoveď počasia a využíva predikcie generované umelou inteligenciou. Vie teda, približne koľko energie vyrobia vaše solárne panely počas dňa. Monitoruje tiež stav prenosovej sústavy, trhové ceny elektrickej energie a komunikuje aj s vašim dodávateľom energie. Vie tak, či je v sieti energie nadbytok alebo naopak nedostatok. Umelá inteligencia sa tiež učí o spotrebe energie a vytvára vzorce vášho správania, na základe ktorých dokáže lepšie predpovedať vaše energetické potreby, a tým aj využitie zdrojov.

Softvér všetky tieto informácie spracováva v reálnom čase a autonómne sa rozhodne, či batériu nabije slnečnou energiou, využije ju priamo na spotrebu alebo batériu nabije prebytočnou energiou zo siete. Jednoducho nabije a vybije batériu spôsobom, ktorý jej majiteľovi prinesie najväčší možný finančný prospech a vyrobená slnečná energia bude využitá čo najefektívnejšie. Všetko sa deje autonómne a komfort zákazníka zostáva zachovaný.

brAIn podporuje aj funkcionalitu IoT (z angl. Internet of Things) takže do celého riešenia môžeme zakomponovať aj riadenie energeticky-náročných zariadení alebo nabíjanie elektrických automobilov. Systém ich jednoducho spúšťa vtedy, keď je energie prebytok. Batérie v elektrických automobiloch môžu taktiež poskytnúť nevyužitú energiu, ak je to potrebné.

Majitelia batérií brAIn sú finančne odmeňovaní za poskytovanie regulačných služieb a robia z pasívnych „spotrebičov“ aktívnych účastníkov prenosovej sústavy. Takéto riadenie nám umožňuje budovať aj tzv. inteligentné siete (z angl. Smart grids).

Kedy ste sa prvýkrát začali zaujímať o udržateľnosť?

S projektom išla udržateľnosť ruka v ruke. Našim hlavným cieľom bolo šetriť náklady na energie. Neskôr sme začali robiť výpočty finančnej návratnosti pre obnoviteľné zdroje inštalované s naším batériovým systémom a prišli sme k naozaj prekvapivým číslam. V tej chvíli sme si uvedomili, aký veľký dopad môže mať naše riešenie na energetiku ako takú.

Dnes máme v prevádzke dve veľké smart batériové úložiská brAIn. Dosahujeme pritom približne 5-ročnú dobu návratnosti batérie s kapacitou 432 kWh vrátane fotovoltického systému s výkonom 499 kWp (doba návratnosti samotnej batérie brAIn pritom začína na približne 2,4 rokoch). V stredoeurópskych podmienkach je to obvykle 10-13 rokov iba pre fotovoltický systém.

Nielenže tak robíme zo solárnej energie ekonomicky životaschopnú alternatívu, ale tiež riadime energiu z obnoviteľných zdrojov spôsobom, ktorý nedestabilizuje elektrickú sieť. Preto veríme, že naše riešenie môže urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Kto sú Vaši partneri?

V súčasnej dobe dodávame naše batériové systémy najväčšiemu slovenskému výrobcovi elektriny - Slovenským elektrárňami a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi energie. Riadili sme tiež 95% všetkých solárnych parkov na Slovensku (pre ktoré sme výrazne znížili odchýlky).

O naše riešenie má záujem aj mnoho ďalších slovenských, a najmä zahraničných spoločností, ako sú dodávatelia energií, poskytovatelia energetických služieb alebo veľké korporácie. V súčasnej dobe máme rozpracovaných viac ako 40 objednávok na veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn v rôznych fázach realizácie, pokrývajúce projekty ako inteligentné mestá, inteligentné siete, elektromobilita, GES (garantované energetické služby) a ďalšie.

Ako plánujete rozšíriť svoje podnikanie? Aké sú Vaše možnosti?

Koronakríza výrazne spomalila naše plánované inštalácie, zmluvné rokovania a v neposlednom rade financovanie. Väčšina investorov a finančných spoločností stále čaká na ekonomické dopady tejto krízy a namiesto investovania radšej vytvárajú rezervy. Veľmi dobre si však uvedomujú potenciál nášho riešenia.

V súčasnej dobe sa zameriavame na väčšie B2B projekty. Naše personálne kapacity sú obmedzené a B2B projekty ponúkajú najlepší pomer vynaložené úsilie vs. výsledok. Nie všetci potenciálni klienti rozumejú tomu, čo robíme a ako funguje energetický sektor a energetická optimalizácia. Kvôli tomu sú rokovania vyčerpávajúce a časovo náročné. Väčšie projekty sú tak pre nás momentálne vhodnejšie. Veď iba na Slovensku je viac ako 650 veľkých spoločností. Potenciál vidíme napríklad v reťazcoch supermarketov, ktoré spotrebúvajú obrovské množstvo energie a používajú mnoho energeticky-náročných systémov, ako napríklad chladiarenské zariadenia, vykurovanie alebo klimatizácia. Môžeme im ponúknuť širokú škálu služieb od smart riadenia fotovoltických systémov, energetickej optimalizácie, cez batériové úložiská až po implementáciu a riadenie inteligentných nabíjacích staníc pre elektromobily.

Každý kto spotrebúva energiu sa však môže stať súčasťou nášho ekosystému. Preto je potenciál celkom neobmedzený. Viac inštalovaných úložísk pre nás taktiež neznamená viac práce s energetickým riadením. Najťažšia je samotná inštalácia. Akonáhle je úložisko pripojené k elektrickej sieti a k ​​nášmu riadiacemu systému, objem energie, ktorý spravujeme, sa jednoducho zvýši. Ale to vôbec nie je problém.

Čoskoro by sme sa chceli dostať aj na trh B2C, teda k domácnostiam s menšími batériami brAIn. Je to možné napríklad v spolupráci s dodávateľmi energie, ktorí môžu zákazníkom ponúknuť batérie vo forme „energetického balíčka“. Poskytneme im náležité školenie o inštalácii a nastavení batérií, a akonáhle budú zapojené, môžeme začať batérie kumulatívne riadiť.

Chceme tiež začať s inštaláciou inteligentných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, či už ako samostatný projekt alebo ako súčasť iných projektov.

Vyvíjame aj paralelnú produktovú radu, ktorou je 24/7 energetický manažment bilančných skupín alebo automatizované obchodovanie s energiou.

Nabíjacia stanica pre elektromobil

Aké sú najväčšie prekážky energetického trhu a ako ich plánujete prekonať?

Najväčšou prekážkou, s ktorou sa stretávame, je celková mentalita. Energetické procesy, ktoré dnes používame, vznikali mnoho rokov. Preto keď príde niekto nový a tvrdí, že energetika sa dá robiť aj inak, efektívnejšie a bezpečnejšie, nie všetci sú z toho nadšení. Dokonca ani tí, ktorí majú rozhodovacie právomoci.

Ako spoločnosť tiež chceme rásť, čo znamená, že potrebujeme viac odborníkov schopných vypočítať a navrhnúť riešenie na mieru podľa špeciálnych potrieb každého zákazníka. Pracujeme na špeciálnych algoritmoch, ktoré nám napríklad pomáhajú vypočítať najvhodnejšiu kapacitu batérie pre jednotlivé odberné miesta. Vždy však bude potrebné aby zodpovedná osoba vyhodnotila a preverila všetky výpočty. Pracujeme na projektoch, ktoré stoja tisíce až desaťtisíce eur. Tu nie je priestor na omyly.

Pokiaľ ide o ďalšie prekážky, snažíme sa navrhovať naše riešenia tak, aby sme sa dokázali prispôsobiť takmer všetkým podmienkam. Softvér si vyvíjame sami takže je plne pod našou kontrolou a je možné ho ľahko prispôsobiť. V prípade straty dodávateľov hardvérových komponentov máme všetko nastavené veľmi flexibilne. Dodávateľov je možné v krátkom čase nahradiť čím sa eliminujú hlavné riziká v tejto oblasti.

Energetický sektor dnes prechádza významnými zmenami. Stáva sa decentralizovanejším, čo je z nášho pohľadu viac než vítané, pretože to ponúka viac priestoru pre iniciatívy ako napríklad zdieľanie energie.

Vítané sú aj nové technológie. Batérie alebo fotovoltické panely, ktoré dnes používame, môžeme ľahko vymeniť za novšie, s lepšou účinnosťou alebo výkonom. Pre nás je batéria iba úložiskom energie, ktoré riadime, a je jedno, či ide o Li-Ion, LiFePO4 alebo dokonca vodíkové úložisko. Stačí, že úložisko dokážeme zapnúť a vypnúť vtedy keď potrebujeme. Dokážeme sa teda prispôsobiť každej novej technológii. Platí to aj pre akékoľvek elektrické zariadenie alebo energetický-náročný systém.

Sme tiež hrdí na „nepriestrelnú“ architektúru nášho riešenia. Riziko, že sa zmenia podmienky na trhu môže pre nás dokonca znamenať aj vznik nových príležitostí. Všetko sa uvidí neskôr. Určite existuje veľa nepredvídateľných prekážok, ktoré môžu každú spoločnosť kedykoľvek prekvapiť.

Čo by ste povedali o svojich konkurentoch? Ako by ste opísali inovácie podobné tej vašej a celkovú situáciu v tejto oblasti?

Povedal by som, že práve komplexnosť nášho projektu je to čo ho robí jedinečným a dáva nám konkurenčnú výhodu. Vytvorili sme si vlastnú softvéru platformu poháňanú umelou inteligenciou, na ktorej staviame naše aplikácie, a ktorá tiež spĺňa špeciálne potreby energetického sektora.

Jadrom nášho riešenia je energetický manažment. Smart batériové úložisko alebo iné aplikácie sú doplnkovými produktmi, ktoré robia hospodárenie s energiou efektívnejšie a udržateľnejšie. Náš projekt teda vyvíjame od základov. Tým, že pracujeme na rôznych projektoch, stretávame sa aj s rôznymi problémami. A čím viac problémov musíme vyriešiť, tým viac komplementárnych produktov vytvárame. Jednoducho nám uľahčujú prácu.

S našimi riešeniami a synergickými efektmi, ktoré dosahujeme, nevidíme na súčasnom trhu (Slovensko a Česká republika) žiadnu veľkú konkurenciu. Samozrejme, vzhľadom na zmeny v legislatíve, v technických podmienkach, a s nástupom dotačných programov od štátu a Európskej komisie, ktoré iba pre Slovensko predstavujú sumu viac ako 1 miliarda eur, a ktoré majú byť čerpané v rokoch 2021-2023 (pričom v ďalších rokoch očakávame ešte viac finančných prostriedkov) predpokladáme, že vzniknú nové spoločnosti s cieľom aspoň čiastočne ponúknuť inovácie, ktoré FUERGY dnes ponúka. Takouto konkurenciou môžu byť spoločnosti, ktoré už na energetickom trhu pôsobia. FUERGY má oproti konkurencii aspoň dvojročný náskok.

Na globálnom poli má podobné ambície asi iba spoločnosť TESLA. Ale porovnávať spoločnosť FUERGY pôsobiacu na trhoch EÚ a spoločnosť TESLA etablovanú primárne v USA, Austrálii a na trhoch, kde je dostupnosť elektrickej energie celkovo obmedzená, je odvážne. Časom, a najmä kvôli plánovaným dotáciám na decentralizovanú energetiku sa do energetického segmentu určite zapojí niekoľko subjektov s čiastkovými riešeniami.

Môžeme vidieť, že aj veľké ropné spoločnosti vstupujú do oblasti decentralizácie energie. Majú obrovský kapitál a budúcnosť ropy je otázna. Kupujú tak menšie firmy a investujú do ich rozvoja.

Veľkú konkurenciu vidíme aj v odvetví výroby batérií. V zásade každá spoločnosť, ktorá má materiálne zdroje, prístup k technológiám a dostupné finančné prostriedky sa rozhodla vyrábať svoje vlastné batérie. To je pre nás z istého pohľadu výhodou. My si vlastné batérie nevyrábame. Používame batérie dostupné na trhu a riadime ich tak, aby sme dosiahli najlepšie optimalizačné efekty (finančné aj energetické). Platí teda, že čím viac výrobcov batérií na trhu je, tým je väčší aj náš výber. Konkurencia v tejto oblasti tiež tlačí ceny batérií nadol (dokonca ešte rýchlejšie ako predtým).

Aké ciele má Vaša spoločnosť na najbližších 5 až 10 rokov?

V priebehu nasledujúcich 5 rokov chceme posilniť tím, doladiť naše riešenia a implementovať naše produkty do produktového portfólia dodávateľov elektriny na európskom trhu. Okrem toho plánujeme poskytovať naše výrobky vo forme modelu Energy-as-a-Service, čo znamená, že hardvér budeme plne financovať a prenajímať koncovým zákazníkom.

O 10 rokov chceme byť modernou energetickou spoločnosťou, ktorá ponúka komplexné energetické produkty a služby, ako napríklad energetický hardvér, aplikácie na správu energií a rôzne možnosti v rámci konceptu Energy-as-a-Service. Dosiahnuté synergie nám umožnia vytvárať ešte vyššie úspory. O 10 rokov by sme chceli byť etablovaní celosvetovo.

Ako si predstavujete budúcnosť energetických technológií? Mali by sme upriamiť pozornosť na niektorý z prebiehajúcich trendov?

Energetika sa bude vyvíjať v súlade s modelom 4D - decentralizácia, digitalizácia, dekarbonizácia a deregulácia.

Vďaka aktívnej účasti každého spotrebiteľa bude elektrická sieť flexibilnejšia, spoľahlivejšia a efektívnejšia. Odberatelia budú motivovaní vyrábať a predávať svoju zelenú energiu, čo zvýši podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe energie. Spotrebitelia s vlastným energetickým úložiskom budú sebestačnejší v prípade výpadkov elektrickej energie, ktoré budú v budúcnosti pravdepodobne častejšie. Budú tiež môcť vytvárať energetické spoločenstvá, tzv. mikrosiete (z angl. microgrid).

Pozornosť by sme tak mali venovať solárnym a veterným technológiám, batériám a alternatívnym palivám, ako je napríklad vodík.

Solárnym technológiám preto, lebo sú najškálovateľnejšie a použiteľné aj pre rezidenčný sektor. Veterným z toho dôvodu, že niektoré krajiny majú pre vietor priaznivejšie podmienky ako pre fotovoltiku (napríklad severské krajiny). Obe zažívajú veľký technologický progres a sú oveľa efektívnejšie. Pozrite sa na príklad veterných turbín. Pri transformácii energetiky by sme mali tiež zabezpečiť rozmanitosť typov obnoviteľných zdrojov, pretože keď slnko prestane svietiť, je veľká šanca, že bude aspoň fúkať vietor.

Skladovanie energie je na druhej strane nevyhnutné na prechod na obnoviteľnú energiu. Vedci z celého sveta pracujú na vývoji recyklovateľných batérií, ktoré používajú menej vzácnych materiálov (t.j. nahrádzajú lítium alebo kobalt) a ponúkajú viac nabíjacích cyklov. Batérie sú tiež základnou súčasťou elektromobility.

Je tiež možné, že v budúcnosti budeme zo zákona všetci prosumermi s vlastnými obnoviteľnými zdrojmi energie kombinovanými s batériovými úložiskami. Tak ako sa to už deje napríklad v Kalifornii.

Filtrovať podľa tagov

Neprehliadnite