Riešenie šité
na mieru

Mám záujem

FUERGY Business zvyšuje energetickú hospodárnosť budov, znižuje náklady na elektrinu a umožňuje výmenu energie medzi jednotlivými odbernými miestami. Efektívne využívanie zdrojov a smart systém pre riadenie batérie zabezpečí optimálne využitie energie v rámci budovy a zrýchľuje návratnosť investície. Toto riešenie je plne škálovateľné, kompatibilné s akýmkoľvek batériovým úložiskom a umožňuje využívanie zdrojov obnoviteľnej energie.

Funkcia záložného
zdroja energie

Mám záujem

UPS funkcionalita FUERGY ponúka spoľahlivú a vždy dostupnú ochranu v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie. Nepretržité monitorovanie systému a jeho schopnosť samodiagnostiky umožňuje oddialiť potrebu využívania iných typov záložných zdrojov počas najmenej jednej hodiny alebo dokonca úplne eliminovať potrebu ich inštalácie.

Kancelárske priestory

 • Energetický manažment riadený umelou inteligenciou
 • Správa HVAC systémov
 • Zdieľanie energie medzi objektmi
 • Riadenie IoT zariadení
 • Manažment elektromobility
 • Automatizovaný fakturačný systém

Oceliareň

 • Plánovanie spotreby energie riadené umelou inteligenciou
 • Riadenie energetických zdrojov vo výrobnom procese
 • Zníženie rezervovanej kapacity
 • Eliminácia mikrovýpadkov
 • Riadenie kľúčových strojov a zariadení
 • Identifikovanie strát vo výrobe, v distribúcii a dodávkach
 • Zníženie energetických nákladov efektívnym riadením lokálneho zdroja

Apartmánový dom

 • Znižovanie nákladov na elektrickú energiu
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov
 • Eliminácia výpadkov prúdu
 • Automatizovaný fakturačný systém pre nájomcov
 • Riadenie elektromobility v rámci objektu
 • Veľkokapacitné úložisko pre celý objekt

Čerpacia stanica

 • Možnosť prevádzky rýchlonabíjacích staníc
 • Integrovaný platobný systém
 • Optimalizácia spotreby elektrickej energie
 • Možnosť prevádzky bez napojenia na distribučnú sieť
 • Podpora výroby a využívania zelenej energie
 • Zdieľanie energie v rámci siete čerpacích staníc

Verejná budova

 • Prepojenie budov pomocou virtuálneho microgridu
 • Zdieľanie energie s lokálnymi prosumermi
 • Funkcia záložného zdroja energie v prípade výpadkov elektriny
 • Možnosť využívania výhradne zelenej energie
 • Poskytovanie energie iným objektom aj mimo prevádzkových hodín

Logistický priestor

 • Integrovanie a riadenie IoT zariadení
 • Funkcia záložného zdroja energie (UPS)
 • Medziobjektové zdieľanie energie
 • Riadenie poplašných zariadení a online dispečing
 • Energetický fakturačný manažment
 • Vyššia úspora nákladov za energiu inštaláciou OZE
 • Zníženie energetických nákladov efektívnym riadením lokálneho zdroja

Supermarket

 • Manažment mraziarenských zariadení a HVAC systémov
 • Vyššia úspora nákladov za energiu inštaláciou OZE
 • Zdieľanie energie v rámci siete supermarketov
 • Možnosť prevádzky rýchlonabíjacích staníc
 • Funkcia záložného zdroja energie (UPS)
 • Zníženie energetických nákladov efektívnym riadením lokálneho zdroja
 • Správa systému a poskytovanie aktuálnych reportov
 • Energetický fakturačný manažment
 • Možnosť vizualizácie dát aj pre verejnosť
 • Jednoduché užívateľské rozhranie
 • Možnosť prispôsobiť aplikáciu požiadavkám užívateľa

All-in-one aplikácia
na monitorovanie dát

Mám záujem

Online prístup do systému FUERGY je zabezpečený vďaka vysoko-škálovateľnej all-in-one aplikácii. Smart užívateľské rozhranie umožňuje jednoduchý prístup k funkcionalitám zariadenia, riadenie a kontrolu systému, fakturáciu či prístup k účtu. Majte svoje dáta pod kontrolou a v reálnom čase sledujte vaše úspory, kapacitu batérie či informácie o stave elektrickej sústavy.

FUERGY Business
Charger

Mám záujem

Rýchlonabíjačka využíva existujúcu elektrickú sieť na prevádzkovanie nabíjacích staníc, umožňuje funkciu nabíjania, vybíjania, automatizovaného fakturačného systému a Vehicle to Grid (V2G) funkcionalitu. Riadením a využívaním kapacity batérií elektromobilov pripojených do siete možno zvýšiť efektivitu FUERGY riešenia, a tým ponúknuť dodatočné finančné výhody nielen majiteľom budov, ale aj majiteľom elektromobilov.

Technická špecifikácia

 • Nominálne napätie batérie 3 x 400V AC
 • Typ elektrickej siete TN-S 3/N/PE
 • Frekvencia sústavy 50 Hz
 • Kapacita batérie od 20 kWh
 • Využiteľná kapacita batérie 80%
 • Hĺbka vybitia 80%
 • Prúdový chránič na základe použitého výkonu
 • Podporované aplikácie Load levelling
  Peak shaving
  Solar self-consumption
  Back-up power
  Time-based control
  Off-grid capabilities
 • Napätie batérie od 200V DC
 • Prevádzková teplota -25°C až 50°C
 • Optimálna teplota 10°C až 30°C
 • Rozmery na základe použitého invertora
 • Váha od 380 kg
 • Inštalácia samostatne stojaci
 • Invertor 96,5%
 • Maximálna inštalačná výška 2000 m n. m.

Osobné údaje

FUERGY model

Neplánujem používať fotovoltaické panely
Plánujem kúpu fotovoltaických panelov
Už používam fotovoltaické panely
Už vlastním elektromobil
Chcel/a by som si zakúpiť elektromobil
Neplánujem používať elektromobil
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.