Smart batériové úložisko brAIn ako služba

V rámci energetiky existuje pomerne široké portfólio produktov, ktoré dokážu pomôcť regulovať a optimalizovať spotrebu elektrickej energie podnikov. Medzi menej známe riešenia tohto druhu patria batériové úložiská. Tie bežne slúžia na uskladňovanie solárnych prebytkov alebo na vykrývanie špičkového dopytu po elektrickej energii. No a potom je tu smart batériové úložisko brAIn, Ferrari medzi úložiskami, ktoré ponúka množstvo iných funkcionalít a možností. Firmy si ho dokonca nemusia ani sami kupovať, ale môžu si ho iba prenajať a o nič sa ďalej nestarať…

 • 05. 09. 2023
 • Autor: Martina Palkova

V čom je smart batériové úložisko brAIn iné?

Úložisko brAIn si na rozdiel od produktu Fotovoltika ako služba na seba zarába poskytovaním tzv. necertifikovaných podporných služieb. Úlohou smart batériového úložiska brAIn je regulovať spotrebu, prípadne aj výrobu elektrickej energie priamo u zákazníka. Pomáha sa vysporiadavať s prebytkami alebo nedostatkami elektriny v elektrickej sieti, čím zabezpečuje jej stabilitu a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie. Za túto pomoc sieti je finančne odmeňované.

Kapacita úložiska sa priebežne uvoľňuje vtedy, keď je to najvýhodnejšie, aby sa následne mohlo nabiť solárnymi prebytkami alebo „lacnou” prebytočnou elektrinou zo siete. Úložisko brAIn pracuje 24/7 a jeho kapacita je využitá na 100%. Riadenie úložiska brAIn pod taktovkou FUERGY však prináša aj množstvo iných výhod.

Čo je podmienkou smart batériového úložiska brAIn ako služba?

Zásadným kritériom je regulačný potenciál firmy – teda potenciál regulovať jej výrobu a spotrebu elektrickej energie. Čím väčšie výkyvy vo výrobe a odbere elektriny zo siete firma má, tým častejšie dokážeme batérie nabíjať a vybíjať. A to znamená zarábať. Inými slovami, kandidát na smart batériové úložisko brAIn ako služba by nemal mať konštantnú spotrebu počas celého dňa. Pre celý proces je tiež veľmi efektívne, ak je firma v prevádzke 24/7. Nie je to však ani zďaleka nutnosť.

Firma vhodná na inštaláciu úložiska brAIn ako služba by mala mať tiež ročnú spotrebu elektrickej energie aspoň 1,5 gigawatthodín.

V neposlednom rade musí byť klientom jedného z našich partnerských dodávateľov. Aktuálne sú nimi Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., ​​Stredoslovenská energetika, a.s. a Greenlogy a.s.. Nie každý dodávateľ totiž podporuje poskytovanie necertifikovaných podporných služieb. Je to práve dodávateľ energie, kto zúčtováva finančnú odmenu za poskytovanie podpornej služby úložiskom. V prípade, že má záujemca iného dodávateľa, je potrebné aby prešiel k jednému z vyššie uvedených dodávateľov.

Ekologické výhody

Pri poskytovaní necertifikovaných podporných služieb úložisko efektívne nahrádza fosílne zdroje a vo vysokej miere predchádza vzniku uhlíkových emisií. Redukciu emisií CO2 si vie firma následne vykázať vo svojom ESG reporte.

Smart batériové úložisko brAIn dokáže efektívne fungovať aj bez fotovoltiky. Ak ho však skombinujeme s týmto zeleným zdrojom, využiteľnosť zelenej elektriny a tým aj úspora uhlíkových emisií výrazne stúpa.

Ekonomické výhody

S modelom Smart batériové úložisko brAIn ako služba získava zákazník úložisko absolútne zadarmo. Podmienkou je atraktívna návratnosť investície. Tá by nemala byť dlhšia ako 5 rokov. Investícia musí byť totiž zaujímavá najmä z pohľadu financujúceho subjektu.

Na 5 rokov sa uzatvára aj nájomná zmluva medzi firmou prenajímajúcou si smart úložisko brAIn od dodávateľa energie Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o. v prípade, že dodávateľ úložisko aj financuje. Okrem dodávateľa môže úložisko brAIn financovať aj FUERGY alebo iná tretia strana.

Počas doby trvania zmluvy o prenájme inkasuje firma podiel na celkovom finančnom efekte dosiahnutom poskytovaním necertifikovaných podporných služieb. Ten môže byť fixný alebo variabilný. Určujú ho zmluvné podmienky.

Po skončení zmluvy zväčša firma obdrží ponuku na jej predĺženie. V závislosti od zmluvných podmienok môže byť firme ponúknutá aj možnosť odkupu úložiska.

Nulové starosti

S modelom Smart batériové úložisko brAIn ako služba sa zákazník nestará prakticky o nič. O všetky žiadosti, povolenia a iné administratívne úkony sa staráme my alebo dodávateľ energie. Rovnako ako o profesionálnu inštaláciu, ktorú prispôsobujeme prevádzkovým podmienkam zákazníka. Úložisko následne monitorujeme v režime 24/7, aby sme včas detegovali prípadné poruchy a tiež pravidelne vykonávame servis.

Rozhodne až energetický audit

Každá firma je však jedinečná. Do návrhu kapacity a výsledného efektu úložiska vstupuje množstvo faktorov. Tak ako pri modeli Fotovoltika ako služba, aj v tomto prípade zohrávajú dôležitú úlohu podmienky miesta inštalácie, vrátane jeho elektrotechnického vybavenia. To môže mať vplyv na celkové náklady, a tým aj návratnosť investície.

O tom, či je firma vhodným kandidátom na úložisko na prenájom rozhodne energetický audit, ktorý vykonávame samostatne pre každé odberné miesto a pri ktorom sa pozeráme na jeho diagram spotreby elektrickej energie, prípadne aj výroby energie cez vlastný zdroj energie.

Spĺňate podmienky na inštaláciu úložiska brAIn ako služba? Dajte nám o sebe vedieť a my vám radi pripravíme ponuku na mieru.

Benefity modelu Batériové úložisko brAIn ako služba:

 • nulové investičné náklady
 • nulové starosti s opravami a údržbou
 • nulové starosti so žiadosťami a povoleniami
 • batériové úložisko na mieru
 • preukázateľné zníženie emisií CO2 vykázateľné v ESG reporte
 • kompenzácia jalového výkonu
 • stráženie rezervovanej kapacity
 • čiastočná ochrana proti mikrovýpadkom prúdu
 • extra príjem za pomoc sieti
 • bezkonkurenčné podmienky dodávky elektriny od partnerského dodávateľa
 • tolerancia na odchýlku
 • automatizované plány výroby a spotreby elektriny
 • online prehľad o výrobe a spotrebe elektrinyale aspo

Čo všetko môže firma získať ako službu?

- Fotovoltika ako služba
- Smart batériové úložisko brAIn ako služba
- Flexibilita brAIn ako služba
- Energetický manažment FUERGY ako služba

We are living in the future of energy. Are you?

Neprehliadnite