BILLA stavila na zelenú. S úložiskom brAIn znížila svoje emisie takmer o štvrtinu

Svoju centrálu, spolu s priľahlou predajňou na Bajkalskej ulici v Bratislave, BILLA postupne modernizuje v duchu zvyšovania energetickej efektívnosti. V prevádzke, ktorá je zároveň aj jej vlajkovou predajňou, testuje pilotný projekt úložiska brAIn by FUERGY s kapacitou 108 kilowatthodín už takmer rok. Za toto obdobie vďaka nemu znížila svoju uhlíkovú stopu o približne 25 % a aktívne pomáha dekarbonizovať slovenskú energetiku.

  • 26. 01. 2024
  • Autor: FUERGY

Spoločnosť BILLA asi nikomu predstavovať nemusíme. Jeden z najväčších obchodných reťazcov na Slovensku má bohatú históriu. Už dlhé roky stavia najmä na kvalite – nielen pokiaľ ide o ponúkané výrobky. Kvalitu prináša zákazníkom aj prostredníctvom svojich priestorov, ktoré okrem príjemného a ničím nerušeného zážitku z nakupovania predstavujú aj omnoho nižšiu záťaž pre životné prostredie.

Zavádza pritom najmodernejšie technológie, ako napríklad systémy na rekuperáciu odpadového tepla z chladenia potravín na vykurovanie predajní, LED osvetlenie či rozsiahly systém merania a regulácie. Od roku 2022 využíva v chladiacich systémoch výlučne prírodné chladivá s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (tzv. global warmink potential alebo GWP = 1). Okrem toho zužitkováva množstvo inventáru na báze recyklovateľných materiálov a investuje do podpory elektromobility.

Foto: Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY s kapacitou 108 kWh

Jedným z najnovších technologických prírastkov je aj naše smart batériové úložisko brAIn, ktoré sme inštalovali s cieľom podporiť energetickú efektívnosť prevádzky. Vďaka nášmu jedinečnému riešeniu BILLA získala viacero ekonomických aj ekologických benefitov.

Foto: Centrála s predajňou BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave

Čím sa vyznačuje prevádzka BILLA na Bajkalskej ulici?

Bratislavská centrála, ktorá je kombinovaná s predajňou, je najväčšou, najmodernejšou a najnavštevovanejšou prevádzkou BILLA na Slovensku. Jej ročná spotreba elektrickej energie je približne 1,6 gigawatthodín. Poskytuje priestory pre viac než 300 zamestnancov. Predajňu mesačne navštívi v priemere 105-tisíc zákazníkov.

Od roku 2019 využíva táto prevádzka aj solárny systém na báze fototermických panelov, ktorý zásobuje teplou vodou centrálu aj predajňu. Vďaka nemu dokáže znížiť ročnú produkciu emisií až o 30 %.

Foto: Fototermické panely na streche centrály BILLA

Na priestrannom parkovisku nájdete nabíjačky na elektromobily či veľkokapacitné zberné miesta na výkup zálohovaných PET fliaš a plechoviek.

Návrh riešenia a proces inštalácie

Návrhu kapacity batériového úložiska predchádzala energetická analýza prevádzky, v rámci ktorej sme sa pozreli na diagram spotreby elektrickej energie, rezervovanú kapacitu a maximálnu rezervovanú kapacitu. Jednou z podmienok na inštaláciu úložiska brAIn je tiež odber elektriny od jedného z našich partnerských dodávateľov elektrickej energie.

Vzhľadom na to, že prevádzka zatiaľ nevyužíva lokálny zelený zdroj, akým je napríklad fotovoltika, navrhli sme kapacitu úložiska na úrovni 108 kilowatthodín. V prípade, že by sa prevádzka rozhodla si fotovoltický systém doinštalovať, kapacitu úložiska by sme predbežne navýšili na 216 kilowatthodín. Batériové úložisko by v tom prípade pomáhalo zvyšovať aj využiteľnosť lokálne vyrobenej energie, napríklad uskladnením solárnych prebytkov na ich neskoršie využitie.

Foto: Miesto inštalácie úložiska brAIn

V rámci obhliadky miesta inštalácie sme určili vhodný priestor na umiestnenie batériového systému a to v budove susediacej s hlavnou rozvodňou. Priestor, ktorý kedysi slúžil ako výmenníková stanica tepla, nám umožnil inštalovať úložisko v nákladovo efektívnej interiérovej verzii. Zároveň je schopný poňať aj prípadné kapacitné rozšírenie úložiska. Využili sme nehorľavé LiFePO4 batérie od spoločnosti Pylontech s 15-ročnou životnosťou.

Foto: Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY s kapacitou 108 kWh

Počas letnej prevádzkovej sezóny sme tiež identifikovali potrebu doinštalovať klimatizačnú jednotku na chladenie batériových článkov, keďže miestnosť s úložiskom sa v dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia prehrievala. Takýmto opatrením nielenže zlepšíme výsledky úložiska a predídeme prípadným poruchám systému, ale zároveň predĺžime aj jeho životnosť. Úložisko tak bude môcť BILLA neskôr využívať ako UPS alebo záložný zdroj energie.

Čo získala prevádzka BILLA na Bajkalskej ulici?

Modernú technológiu s návratnosťou do piatich rokov

Zavádzanie zelených inovácií je v dnešnej dobe zaujímavé nielen ekologicky, ale tiež finančne. Moderné technológie, akým je aj naše úložisko brAIn, si na seba dokážu rýchlo zarobiť poskytovaním tzv. necertifikovaných podporných služieb. V skratke to znamená, že keď je energie v sieti nadbytok, úložisko ju uskladní a v čase špičky, keď je dopyt po energii vyšší a jej cena stúpa, ju uvoľní do spotreby prevádzky. Týmto spôsobom BILLA efektívne šetrí náklady na energie a zároveň sa stáva akýmsi ochrancom elektrizačnej sústavy.

Úložisko si spoločnosť BILLA zafinancovala sama. Vstupná investícia sa jej tak vráti do približne piatich rokov a následne sa stáva jej čistým zdrojom príjmu.

Zníženie uhlíkovej stopy a možnosť vylepšiť svoje ESG skóre

Vďaka batériovému úložisku, ktoré bezemisne nahrádza fosílne zdroje, poskytujúce podporné služby elektrickej sieti, si môže BILLA medziročne vylepšiť svoje ESG skóre o takmer 73 ton emisií CO2e. Táto úspora predstavuje zníženie celkových uhlíkových emisií zo spotreby elektrickej energie príslušnej prevádzky o približne 25 %.

Pre ušetrenie rovnakého množstva emisií by musela napríklad využívať fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom 463 kWp (kilowattpeak), prípadne by muselo pribudnúť približne 3500 dospelých stromov.

Samotná uhlíková stopa inštalovaného úložiska je podľa našej analýzy životného cyklu iba 13,2 ton CO2e. Zanamená to, že úložisko si svoj uhlíkový dlh už úspešne splatilo a dnes produkuje čisté úspory CO2e.

Billa tak berie svoju zodpovednosť voči spoločnosti a budúcim generáciám vážne. Nezostáva iba pri slovách, ale aktívne sa angažuje v ochrane budúcnosti a prispieva k zelenej energetickej transformácii Slovenska.

Nulové starosti

Spoločnosť BILLA získala naše batériové úložisko brAIn ako all-in-one riešenie na kľúč bez zbytočných starostí. Úložisko sme navrhli, inštalovali a sprevádzkovali. Počas celej doby jeho životnosti ho tiež riadime a pravidelne udržiavame, aby sme vždy dosahovali najlepšie možné výsledky.

Na niektoré administratívne úkony bola, samozrejme, potrebná súčinnosť energetického oddelenia BILLA, ktorá bola v tomto prípade prvotriedna. Dnes už sa však zákazník o nič nestará a v aplikácii iba ďalej sleduje, ako sa batériové úložisko brAIn správa a koľko zarába.

Časový harmonogram

Inšpirovali sme vás? Potom neváhajte a urobte prvý krok smerom k modernej energetike aj pre vašu firmu.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite