Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Zúčtovacia cena odchýlky

Je vyššia ako cena samotnej regulačnej energie. Príjmy z odchýlok odovzdáva zúčtovateľ odchýlok (OKTE) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS) na úhradu regulačnej energie. Ten musí zaplatiť náklady na aktivovanú regulačnú energiu, ale aj za rezervovanú kapacitu regulačnej energie. V prípade nízkej ceny odchýlky upravuje konečnú limitnú cenu regulačný úrad pre energetiku.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz