Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Regulačný potenciál odberného miesta

Ide o potenciál regulovať výrobu a spotrebu elektrickej energie v odbernom mieste pre poskytovanie necertifikovaných podporných služieb elektrickej sieti. Za tú je úložisko brAIn finančne odmeňované. Čím väčšie výkyvy vo výrobe a odbere elektriny zo siete firma má, tým častejšie dokáže systém FUERGY batérie nabíjať a vybíjať. A to znamená, že aj zarábať. Inými slovami, firma by nemala mať konštantnú spotrebu počas celého dňa. Regulačný potenciál ovplyvňuje aj celkovú návratnosť investície.