Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Distribučná sústava

Predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, ako aj elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy, elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorými sa zabezpečuje preprava elektriny.
ZDROJ: https://www.okte.sk