Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

CO2e

Oxid uhličitý (CO2) je len jedným z niekoľkých skleníkových plynov s potenciálom prispievať ku globálnemu otepľovaniu (po angl. Global Warming Potential alebo skrátene GWP). Ekvivalent CO2 alebo skrátene aj CO2e zahŕňa všetky molekuly, ktoré zachytávajú teplo a zohrievajú našu atmosféru, nielen oxid uhličitý. Je to jednotka, ktorú spoločnosť FUERGY používa na výpočet dosiahnutého zníženia emisií v súlade so štandardmi ESG reportovania.