podporné služby

sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR (SEPS) nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.
ZDROJ: https://www.sepsas.sk