Čo je trAId?

trAId by FUERGY je automatizovaný systém pre vnútrodenné obchodovanie s elektrickou energiou. trAId riadi zdroje energie na základe vývoja cien elektriny na vnútrodennom trhu s cieľom maximalizovať výnosy z výroby a obchodovania s elektrickou energiou.