• Zníženie nákladov na energie
 • Spoľahlivá dodávka elektriny a stabilita siete
 • Jednoduchý prechod k trvalej udržateľnosti
 • Vyššia finančná efektívnosť použitých technológií
 • Inteligentný softvér využívajúci AI
 • Garancia najvýhodnejšieho riešenia

Energy-as-a-Service

Kontaktujte nás

Ponúknite svojim zákazníkom komplexné riešenie šité na mieru, vďaka ktorému môžu maximalizovať svoju energetickú hospodárnosť a zrýchliť návratnosť investície do OZE a batériových úložísk pri nízkych počiatočných nákladoch.

Komplexné riešenie pre
optimalizáciu energie

Kontaktujte nás

FUERGY ponúka ako poskytovateľ „energie ako služby“ (EaaS) plné riadenie energetiky zákazníka s ohľadom na aktuálny stav distribučnej siete, plán spotreby dodávateľa a situáciu v rámci jeho portfólia. Riešenie zahŕňa služby ako obchodovanie v rámci dňa, smart plánovanie ďalšieho dňa pomocou umelej inteligencie, demand response manažment v reálnom čase, tvorbu plánu produkcie a spotreby či plánovanie nákladov na odberné miesto.

 • Smart rozhodnutia založené na analýze dát
 • Pokročilé predpovede vďaka umelej inteligencii
 • Transparentnosť zabezpečená technológiou blockchain
 • Spoľahlivý trh s energiou
 • Zlepšené peer-to-peer obchodovanie

brAIn prináša automatizované
riadenie systému

Zistiť viac

Vďaka širokej škále funkcií a využitiu najnovších technológií je proces energetickej optimalizácie plne automatizovaný. brAIn vždy identifikuje ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre zákazníka a jeho dodávateľa.

 • Posun od pasívneho spotrebiteľa k aktívnemu prosumerovi
 • Implementácia najnovších trendov v energetike
 • Udržanie existujúcich klientov a nárast výnosov
 • Prilákanie nových zákazníkov prostredníctvom inovácií
 • Zefektívnenie návratnosti OZE aj na úrovni domácností
 • Využívanie energetického manažérskeho systému 24/7

Konkurenčné výhody

Kontaktujte nás

Vďaka inovatívnemu prístupu, decentralizácii a zameraniu sa na finančne efektívne riešenia umožňuje FUERGY dodávateľovi energie rozšírenie existujúceho portfólia zákazníkov a predĺženie ich zmluvných záväzkov.

Transformácia trhu s
energiou

Kontaktujte nás

Implementáciou najnovších technológií do novovznikajúcich obchodných modelov prináša FUERGY riešenie, ktoré je budúcnosťou energetiky a produkcie elektrickej energie pomocou distribuovaných zdrojov (DER). K tomuto posunu prispieva aj využitie virtuálnych elektrárni a distribučných sietí, batérií pripojených za elektromerom, Internetu vecí (IoT), microgridov a supergridov, inteligentného nabíjania elektromobilov a vznik regionálnych energetických trhov.

Ponúknite vašim zákazníkom energiu budúcnosti už dnes

Ovládnite trh a staňte sa jedným z prvých dodávateľov elektrickej energie, ktorí poskytujú svojim zákazníkom všetky najnovšie inovácie a trendy v oblasti energetiky v rámci jedného riešenia od FUERGY.

Kontaktujte nás

Aký efekt môžete dosiahnuť pomocou FUERGY?

Ste dodávateľom elektrickej energie? Máte svoje vlastné portfólio zákazníkov? Radi by ste znížili Vaše náklady? Odpovedzte na nasledujúce otázky a my Vám povieme, aký potenciál úspory môžete dosiahnuť s FUERGY riešením.

Aký je Váš ročný objem zobchodovanej elektriny (GWh)?

Máte vlastnú zodpovednosť za odchýlku? Ak áno, optimalizujete ju?

Aké sú Vaše náklady na systémovú odchýlku (EUR / 1 MWh)

Využívate dayahead trading?

Využívate intraday trading?

B2C zákazníci – aký je percentuálny pomer z celkového portfólia?

B2B zákazníci – aký je percentuálny pomer z celkového portfólia?

OM s inštalovaným OZE - aký je percentuálny podiel z celkového portfólia?

OM s inou vlastnou výrobou elektriny - aký je percentuálny podiel z celkového portfólia?

OM s inštalovaným úložiskom energie - aký je percentuálny podiel z celkového portfólia?

Nízky potenciál na úsporu

Napriek výsledku s nízkym potenciálom je Vaše portfólio možné pomocou FUEGRY riešenia optimalizovať. Úspora vašich nakladov však nedosiahne najvyššiu možnú úroveň. Ako súčasť našich služieb Vám vieme poskytnúť energetický audit a ponúknuť ďalšie možnosti ako byť v optimalizovaní nákladov ešte efektívnejší. S využitím smart riadenia batérií a umelej inteligencie vieme robiť tie najekonomickejšie rozhodnutia za Vás a hlavne pre Vás. Pre viac informácií a konzultáciu možností spolupráce nás neváhajte kontaktovať.

Stredný potenciál na úsporu

Výborne, aj napriek tomu, že tu existuje priestor na zlepšenie, identifikovali sme Vaše portfólio ako vhodné pre energetickú optimalizáciu pomocou FUEGRY riešenia. Súčasťou našich služieb je aj energetický audit, ktorý slúži na vymedzenie všetkých možností ako dosiahnuť rýchlejšiu finančnú návratnosť a výraznejšie zníženie nákladov. Staňte sa súčasťou energetickej revolúcie, objavte výhody energetického manažmentu riadeného umelou inteligenciou a ponúknite svojim zákazníkom ešte lepšie služby. Pre viac informácií a konzultáciu možností spolupráce nás neváhajte kontaktovať.

Vysoký potenciál na úsporu

Gratulujeme, na základe Vašich odpovedí sme vyhodnotili, že Vaše portfólio má vysoký potenciál dosiahnuť úsporu s FUERGY riešením a tak aj Vy máte šancu stať sa súčasťou energetickej revolúcie. Pomocou implementácie FUERGY riešenia a nastavenia systému na špecifiká vašich klientov Vám vieme optimalizovať celé portfólio a takýmto spôsobom dokážeme zvýšit úsporu a zrýchliť návratnosť investície na minimum. Vďaka škálovateľnej architektúre, smart ovládaniu batérií a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov vieme s využitím umelej inteligencie robiť tie najekonomickejšie rozhodnutia za Vás a hlavne pre Vás. Pre viac informácií a konzultáciu možností spolupráce nás neváhajte kontaktovať.

Osobné údaje

FUERGY model

Neplánujem používať fotovoltaické panely
Plánujem kúpu fotovoltaických panelov
Už používam fotovoltaické panely
Už vlastním elektromobil
Chcel/a by som si zakúpiť elektromobil
Neplánujem používať elektromobil
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.