Riešenie šité
na mieru

Mám záujem

FUERGY Business zvyšuje energetickú hospodárnosť budov, znižuje náklady na elektrinu a umožňuje výmenu energie medzi jednotlivými odbernými miestami. Efektívne využívanie zdrojov a smart systém pre riadenie batérie zabezpečí optimálne využitie energie v rámci budovy a zrýchľuje návratnosť investície. Toto riešenie je plne škálovateľné, kompatibilné s akýmkoľvek batériovým úložiskom a umožňuje využívanie zdrojov obnoviteľnej energie.

Funkcia záložného
zdroja energie

Mám záujem

UPS funkcionalita FUERGY ponúka spoľahlivú a vždy dostupnú ochranu v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie. Nepretržité monitorovanie systému a jeho schopnosť samodiagnostiky umožňuje oddialiť potrebu využívania iných typov záložných zdrojov počas najmenej jednej hodiny alebo dokonca úplne eliminovať potrebu ich inštalácie.

Kancelárske priestory

 • Energetický manažment riadený umelou inteligenciou
 • Správa HVAC systémov
 • Zdieľanie energie medzi objektmi
 • Riadenie IoT zariadení
 • Manažment elektromobility
 • Automatizovaný fakturačný systém

Oceliareň

 • Plánovanie spotreby energie riadené umelou inteligenciou
 • Riadenie energetických zdrojov vo výrobnom procese
 • Zníženie rezervovanej kapacity
 • Eliminácia mikrovýpadkov
 • Riadenie kľúčových strojov a zariadení
 • Identifikovanie strát vo výrobe, v distribúcii a dodávkach
 • Zníženie energetických nákladov efektívnym riadením lokálneho zdroja

Apartmánový dom

 • Znižovanie nákladov na elektrickú energiu
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov
 • Eliminácia výpadkov prúdu
 • Automatizovaný fakturačný systém pre nájomcov
 • Riadenie elektromobility v rámci objektu
 • Veľkokapacitné úložisko pre celý objekt

Čerpacia stanica

 • Možnosť prevádzky rýchlonabíjacích staníc
 • Integrovaný platobný systém
 • Optimalizácia spotreby elektrickej energie
 • Možnosť prevádzky bez napojenia na distribučnú sieť
 • Podpora výroby a využívania zelenej energie
 • Zdieľanie energie v rámci siete čerpacích staníc

Verejná budova

 • Prepojenie budov pomocou virtuálneho microgridu
 • Zdieľanie energie s lokálnymi prosumermi
 • Funkcia záložného zdroja energie v prípade výpadkov elektriny
 • Možnosť využívania výhradne zelenej energie
 • Poskytovanie energie iným objektom aj mimo prevádzkových hodín

Logistický priestor

 • Integrovanie a riadenie IoT zariadení
 • Funkcia záložného zdroja energie (UPS)
 • Medziobjektové zdieľanie energie
 • Riadenie poplašných zariadení a online dispečing
 • Energetický fakturačný manažment
 • Vyššia úspora nákladov za energiu inštaláciou OZE
 • Zníženie energetických nákladov efektívnym riadením lokálneho zdroja

Supermarket

 • Manažment mraziarenských zariadení a HVAC systémov
 • Vyššia úspora nákladov za energiu inštaláciou OZE
 • Zdieľanie energie v rámci siete supermarketov
 • Možnosť prevádzky rýchlonabíjacích staníc
 • Funkcia záložného zdroja energie (UPS)
 • Zníženie energetických nákladov efektívnym riadením lokálneho zdroja
 • Správa systému a poskytovanie aktuálnych reportov
 • Energetický fakturačný manažment
 • Možnosť vizualizácie dát aj pre verejnosť
 • Jednoduché užívateľské rozhranie
 • Možnosť prispôsobiť aplikáciu požiadavkám užívateľa

All-in-one aplikácia
na monitorovanie dát

Mám záujem

Online prístup do systému FUERGY je zabezpečený vďaka vysoko-škálovateľnej all-in-one aplikácii. Smart užívateľské rozhranie umožňuje jednoduchý prístup k funkcionalitám zariadenia, riadenie a kontrolu systému, fakturáciu či prístup k účtu. Majte svoje dáta pod kontrolou a v reálnom čase sledujte vaše úspory, kapacitu batérie či informácie o stave elektrickej sústavy.

Objavte výhody
energetickej decentralizácie

Virtuálny microgrid prepája užívateľov na akúkoľvek vzdialenosť. Fyzický microgrid umožňuje vznik lokálnych energetických komunít a off-grid zabezpečuje efektívne využitie OZE a batérie bez pripojenia na distribučnú sieť.

Prepojte viaceré FUERGY zariadenia a vybudujte si svoju energeticky nezávislú komunitu, ktorá využíva výhody zdieľania energie a kapacít batérií.

Vytvorte si vlastnú virtuálnu energetickú komunitu a zdieľajte energiu efektívne vďaka umelej inteligencii. Prepojte všetky vaše odberné miesta do jedného virtuálneho microgridu, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa od seba nachádzajú. S využitím existujúcej distribučnej siete dosiahnete vzájomnú energetickú sebestačnosť a zefektívnite energetické náklady vášho portfólia.

V prípade, že váš objekt nie je napojený na elektrickú sieť, FUERGY riešenie zabezpečí, aby bola energia vytvorená vaším energetickým zdrojom využitá maximálne efektívne.

FUERGY Business
Charger

Mám záujem

Rýchlonabíjačka využíva existujúcu elektrickú sieť na prevádzkovanie nabíjacích staníc, umožňuje funkciu nabíjania, vybíjania, automatizovaného fakturačného systému a Vehicle to Grid (V2G) funkcionalitu. Riadením a využívaním kapacity batérií elektromobilov pripojených do siete možno zvýšiť efektivitu FUERGY riešenia, a tým ponúknuť dodatočné finančné výhody nielen majiteľom budov, ale aj majiteľom elektromobilov.

Technická špecifikácia

 • Nominálne napätie batérie 3 x 400V AC
 • Typ elektrickej siete TN-S 3/N/PE
 • Frekvencia sústavy 50 Hz
 • Kapacita batérie od 20 kWh
 • Využiteľná kapacita batérie 80%
 • Hĺbka vybitia 80%
 • Prúdový chránič na základe použitého výkonu
 • Podporované aplikácie Load levelling
  Peak shaving
  Solar self-consumption
  Back-up power
  Time-based control
  Off-grid capabilities
 • Napätie batérie od 200V DC
 • Prevádzková teplota -25°C až 50°C
 • Optimálna teplota 10°C až 30°C
 • Rozmery na základe použitého invertora
 • Váha od 380 kg
 • Inštalácia samostatne stojaci
 • Invertor 96,5%
 • Maximálna inštalačná výška 2000 m n. m.

Osobné údaje

FUERGY model

Neplánujem používať fotovoltaické panely
Plánujem kúpu fotovoltaických panelov
Už používam fotovoltaické panely
Už vlastním elektromobil
Chcel/a by som si zakúpiť elektromobil
Neplánujem používať elektromobil
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Kontaktuje nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a akceptujem Zásady ochrany súkromia

Ďakujeme za poskytnutie vašich údajov. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.